top of page
LEAVES2.png

גינון מרפא

תרפיה בגינון מפגישה את האדם עם כוחות החיים של עולם הצומח. היא מחברת אותנו חזרה לרשת של הבריאה והיצירה המקיפה אותנו. דרך עבודה פיזית, התבוננות על הצמח המתפתח, טיפוח הגינה, ועבודה אומנותית נוצר חיבור מחוזק אל העולם ואל הכוחות הפנימיים.

בתרפיה בגינון, כל אחד מקבל מרחב עבודה משלו, המכיל ערוגות ועציצים. שם נעשות כל פעולות עבודת הגינה. הפיכת האדמה, זריעה, שתילה, עישוב, השקיה, הדלייה, קטיף ועוד.

התמונה החיצונית של הצמח המתפתח, נותן פרי ונובל, נותנת הד לתמונות פנימיות, לרגשות ולמחשבות. העבודה בגינה מחזקת את כוחות היצירה, שמחה, ושותפות בעולם.

תרפיה בגינון מתאימה לילדים ולמבוגרים.

 

מוזמנים להשאיר לי פרטים ליצירת קשר,  ואחזור אליכם

bottom of page